Glöm inte 60-plussarna!

Åldersdiskriminering – ett av trångsynthetens många ansikten! Glöm inte beakta vintages värde när du rekryterar! Maria Eriksson på Poolia och jag har skrivit en artikel om detta viktiga ämne! Se artikeln nedan!

Ska du rekrytera en chef – glöm inte 60-plussarna!

Tittar vi bara tio år tillbaka i tiden var ålder ofta en vanlig och viktig del i en kravprofil vid rekrytering. Ofta söktes en ”han” runt 40 år. Det fanns arbetsgivare som hade en övre åldersgräns på 35 vid nyanställningar!

Under senare år har vi kunnat ana en attitydförändring där fler har börjat se fördelar med att anställa äldre chefer. Kompetens, erfarenhet, personlighet och ledningsgruppernas sammansättning väger allt oftare tyngre än ålder.

För Poolias headhuntingverksamhet Poolia Executive Search del visar en enkel genomgång av chefsrekryteringarna att medelåldern för tio år sedan var 42 år, och då rekryterades ytterst få personer över 60. Under 2013 hade de kandidater som rekryterades till högre chefsposition en genomsnittsålder på 46 år och fler var 60 plus.

Vi ser en attitydförändring… men det går för sakta!
En undersökning från tidningen Chef (feb 2013) visade att 48 procent av de tillfrågade cheferna ansåg att åldern är en viktig faktor vid rekrytering. 53 procent ville helst anställa en chef mellan 31-50 år, och bara 5 procent önskade sig en chef över 50 år, ingen ville ha en chef över 60 år. För oss är det uppenbart att dessa siffror döljer såväl åldersdiskriminering som förlegade attityder!
I en rapport om attityder till äldre arbetskraft som Pensionsmyndigheten gjort (2012) framgår att många arbetsgivare fortfarande har en negativ inställning till äldre arbetskraft. Sju av tio uppgav att de ”sällan eller aldrig” nyanställer personer över 50 år.

Negativa attityder till, och fördomar om, äldre chefer grasserar fortfarande på arbetsplatser runt om i hela landet.

Under de kommande åren väntas en stor brist på erfarna chefer. Varje vecka går 48 chefer i pension enligt tidningen Chef. Hur ska den kompetensförlusten ersättas om man inte vill se nya chefer som är över 50? Kompetens är inte bara kunskap utan består också av erfarenhet och den kan inte kompenseras med entusiasm och ungdomligt tänkande.

Vilka är då skälen som anförs för att inte anställa äldre chefer? Ofta pekar arbetsgivare på högre kostnader. En annan vanlig orsak är uppfattningen att äldre har svårare än yngre för att lära nytt, en tredje är att de äldre har kortare tid kvar på arbetsplatsen, och därför vill man inte investera i nya anställningar som inte ”betalar sig”.
Men forskningen visar att dessa argument är myter. Både förmågan att lära nytt och produktiviteten är högst individuell och individuella skillnader spelar större roll än åldern. Dessutom byter alla jobb oftare i dag, oavsett ålder.
Idag är fyra av tio chefer inom kommun och landsting äldre än 55, vilket är dubbelt så många som inom näringslivet. Arbetsgivares förmåga att attrahera, rekrytera och utveckla inte bara medarbetare utan också chefer kommer att ställas på stora prov. När den äldre arbetskraften går i pension blir det centralt att deras kompetens förs vidare. Äldre chefer spelar här en nyckelroll. Till syvende och sist handlar det om vårt förhållningssätt till ålder och vår syn på kompetens. Vi som rekryterare och arbetsgivare har naturligtvis ett eget ansvar. Men den utmaning vi står inför är större än så; Vi lever i en tid av snabba förändringar och stora krav på omställningar – också när det gäller attityder och värderingar till de äldre i vårt samhälle.

Helén Källholm
VD, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Maria Eriksson
VD, Poolia Executive Search AB