I Luthers fotspår

Reser runt i Tyskland under ledning av Pär Åkerström från Stockholms stift och lär mig mer om Martin Luther. Det är fascinerande och jag inser alltmer hur lite jag kan om honom och hur betydelsefull han var. Kan inte låta bli att citera inledningen i Göran Agrell och Peter Strömmers bok om Martin Luther:
”Att gå i någons fotspår är att lära känna den människan lite bättre. Det är också ett sätt att lära känna sig själv bättre. Vi ska vandra i fotspåren av kyrkoreformatorn Martin Luther(1482-1546) och vi ska möta honom som person och som grundare av den lutherska kyrkotraditionen. Det blir en resa både i tid och i rum. Rummet är Tyskland och de städer där Luther levde och verkade. Tiden är 1500-talet, en händelserikt tid i Europa. Men tiden är också vår egen eftersom denna period i kyrkans historia påverkar oss ännu idag.
Luther är i sitt tänkande på samma gång modern och ett barn av sin tid. Mycket talar till oss än idag, men annat känns tidsbundet. När han argumenterar för att barn ska gå i skolan – både pojkar och flickor – för att lära sig läsa , när han lyfter upp vardagens arbete som en värdefull del av kallelsen att verka i Guds rike och när han framhåller friheten i tron, då kan vi ta till oss och bejaka hans tankar. Svårare kan det vara med hans tankar om djävulen och den yttersta tiden, hans grova polemik mot påven och hans negativa hållning mot judarna och turkarna. Det är därför viktigt att placera in Luther i hans historiska sammanhang och kritiskt granska det han säger och det som sägs emot honom.”

Nu har vi från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rest runt och besökt historiska Lutherplatser. Wittenberg där han var verksam i över 30 år och spikade upp teserna på porten till Schlosskirche, Wartburg dit han ”kidnappades” för att räddades efter att ha blivit både bannlyst och fredlös. Min reflektion efter några dagar i Luthers fotspår, är att jag varit pinsamt okunnig om hans liv och gärningar. Jag är förundrad över hur bilden av Luther har formats och etablerats i Sverige och jag har definitivt reviderat min uppfattning om honom. Han var förmodligen vidsynt, modern, modig och rolig. Och samtidigt, med dagens mått kanske också en antisemit! Men en människa som nog haft större inflytande på samtiden än vad vi anar!

IMG_2627.JPG

IMG_2640.JPG

IMG_2642.JPG