Kyrkomötet

Nu är det paus mellan mässa och kyrkomötets öppnande. I år hålls öppnandet i Uppsala domkyrka och kyrkomötet sammanträder sedan i UKK (Uppsala nya konferenscenter) istället för i Universitetets aula. Många motioner har inkommit, det blir intressant att se vad som beslutas i november. Hälften av ledamöterna är nya, presidiet är nytt, liksom ärkebiskopen. Men som hon själv sa i sin predikan: kyrkan är gammal!